Fragile živalskega kraljestva

back

Živali

Skupne teme v umetnosti je danes boj in napetost med živalskega kraljestva in človeštvo.